Základné informácie

Organizovanie individuálnych a skupinových tréningov so zameraním na:

  • Zlepšovanie zručnosti palicovej techniky (Stickhandling)
  • Zlepšovanie kvality a osvojovanie si správnej korčuliarskej techniky  (Powerskating) 

Kontakt: 0911178179