Rozpisy ľadovej plochy

PREVÁDZKA OD 16.5.2021 OBNOVENÁ...
V prípade potreby nájdete všetky dôležité informácie na našej stránke v sekcii Kríza – otázky a odpovede:

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/kriza-otazky-a-odpovede

 

Aktuálny týždeň

Budúci týždeň     

 

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja informuje svojich členov, že od 3.5.2021 nadobudne účinnosť Vyhláška ÚVZ SR č. 199 zo dňa 29.4.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Podľa  §4 ods. 3 písm. m) vyhlášky je možné, aby bolo športovisko (tzn. aj ľadová plocha) rozdelené na sektory (v každom sektore môže byť 6 osôb + 1 tréner) za dodržania nasledovných podmienok:
 
m) v prípade hromadného podujatia športového charakteru na športovisku môže byť toto, ak to jeho veľkosť dovoľuje, rozdelené na oddelené a vyznačené sektory; športoviskom sa rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch; pre sektory musí platiť nasledovné: 
1. osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať, 
2. využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál, 
3. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera, 
4. medzi sektormi musí byť zachované pásmo o minimálnej šírke 4 metre, 
5. ak sa hromadné podujatie organizuje v územných obvodoch okresov v I. alebo II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u, musí byť rozloha jedného sektoru minimálne 300 m2, 
6. ak sa hromadné podujatie organizuje v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u, musí byť rozloha jedného sektoru minimálne 800 m2, 
7. ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne. 
 
Odkaz na aktualizácie KRÍZA-FAQ a odkaz na celé znenie vyhlášky.