Predčasne sa končí prevádzka zimného štadióna

UPOZORNENIE

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Ústredným krízovým štábom SR a na základe zákazu konania sa športových podujatí v súvislosti s prebiehajúcou situáciou spojenej so šírením sa koronavírusu (COVID-19) rozhodol SZĽH a športové oddelenie SZĽH s okamžitou platnosťou o predčasnom ukončení všetkých súťaží organizovaných SZĽH a regionálnymi zväzmi ľadového hokeja na území SR.

Všetky naplánované priateľské zápasy a turnaje v ľadovom hokeja na území SR sa s okamžitou platnosťou rušia tiež. Doriešenie všetkých športovo-technických dôsledkov bude predmetom ďalšieho zasadnutia riadiacich orgánov SZĽH a všetkých zainteresovaných.

Úplné znenie rozhodnutia SZĽH

 

Následne na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie sa dňom 13.03.2020 predčasne končí aj prevádzka Zimného štadióna v Piešťanoch.

O prípadných zmenách budeme športovú informovať na klubovom webe a sociálnych sieťach.

Predpokladaný začiatok prevádzky v novej sezóne 2020/21 je 15. júla 2020.

Veľa zdravia vám prajeme a tešíme sa na stretnutie v júli 2020.


Jaroslav Lušňák

12-3-2020 18:00


Ďalšie články