Mládežnícke tréningy sa rušia, dezinfikujú sa priestory štadióna

Na základe uznesenia krízových štábov SZĽH a Mesta Piešťany ohľadne zamedzenia šírenia infekčnej nákazy sa dnešným dňom rušia všetky mládežnícke tréningy HK Havrani zatiaľ do 16.03.2020.  O prípadných zmenách alebo nových informáciách Vás budeme informovať prostredníctvom našich sociálnych sietí na FB, Instagrame alebo našej webovej stránky.

Na našom zimnom štadióne prebiehajú každodenne dezinfikovania kabín a spoločných priestorov. Preto prosíme všetkých návštevníkov ZŠ, aby neodcudzovali umiestnené dezifikátori rúk a ovzdušia. Slúžia všetkým.

Prečítajte si tiež IIHF denne vyhodnocuje, či dokáže zabezpečiť bezpečný priebeh zostávajúcich šampionátov.