Kluby sa môžu prihlásiť do amatérskych súťaží SZĽH najneskôr 31. júla

BRATISLAVA (SZĽH) - Slovenský zväz ľadového hokeja si dovoľuje zástupcom klubov pripomenúť, že  termín prihlásenia sa do amatérskych súťaží SZĽH (2. liga seniorov, Extraliga žien a mládežnícke súťaže) je stanovený do 31. júla 2021 (viď tlačová správa SZĽH zo dňa 11.5.2021).

Návod na použitie elektronickej prihlášky do súťaží SZĽH 2021/2022 pre amatérske súťaže je dostupný na tomto odkaze, resp. v tomto dokumente.

Zároveň upozorňujeme, že jednou z podmienok klubu pre zaradenie do súťaží SZĽH 2021/2022 je aj vysporiadanie všetkých finančných záväzkov voči SZĽH.