Hráči si pred a po stretnutí nebudú podávať ruky

Na základe usmernenia pracovnej skupiny na prevenciu proti koronavírusu COVID - 19 vydáva SZĽH pre všetky súťaže riadené SZĽH a registrovanými zväzmi s okamžitou platnosťou nasledovné opatrenie:

Hráči si pred a po stretnutí nebudú podávať ruky. Pozdravia sa len ťuknutím rukavíc.